Samosprávy a mestá hľadajú najlepšie riešenia ako udržať občanov zdravých a informovaných. Avšak, tieto náročné časy si vyžadujú nové prístupy k tomu, ako udržať každého o krok pred vírusom. Vymyslíš riešenie ktoré pomôže ako mestám, tak aj občanom prispôsobiť sa novej situácií?

Výzva 1: Čistý a bezpečný vzduch

Vlastník výzvy: Mesto Bratislava

Garant výzvy:  Petra Dzurovčinová, Chief Innovation Officer, Bratislava – the capital city of SR

Konečný používateľ:
Aktívni obyvatelia - rodiny s deťmi, mladí ľudia, ktorí chcú a potrebujú pravidelne prechádzky. Záleží im na tom, aby boli zdraví, ale potrebujú pohyb vonku. 

Využívajú sociálne siete a sú aktívni užívatelia internetu - vedia si vyhľadať informácie, ktoré sú jednoducho vizuálne dostupné.

Výzva:
Sme radi, že obyvatelia chodia na čerstvý vzduch a do prírody. Boli by sme radi, ak by to bolo bezpečne pre všetkých a nedochádzalo k väčšiemu združovaniu ľudí na verejných priestranstvách. Radi by sme pomohli obyvateľkám a obyvateľom rozhodnúť sa informovane, kam ísť za čerstvým vzduchom. 

Očakávania:
Ideálny spôsob informovania je formou webovej aplikácie real-time, v maximalne hodinovom intervale a s presnosťou aspoň 80% formou: červených - priveľa ľudí, oranžová - dosť, zvážte, zelená - je to OK. 

Riešenie by nemalo vyžadovať špecifickú inštaláciu aplikácie, možnosť integrácie API do tretích strán a v ideálnom prípade nevyžadovať zber dát od užívateľov. 

Podobné riešenia (pre inšpiráciu):

Dostupné data:

  • Google maps o live návštevnosti (potencnciálny scrapping dát),
  • Google mapy - vyznačujú žltou populárne zóny, kam chodia ľudia
  • Sygic - sample dat na Bratislava - lokačné data za historické obdobie marec 2020
  • Waze data
  • Sample dát od telco operátorov
  • Mestské open data - hustota obyvateľstva
  • Open street maps – identifikácia obľúbených miest

Nástroje:

·  geojson.io

·  PowerBI


Výzva 2 : Kultúra v Košiciach

Problém:Kultúra

Vlastník výzvy : Creative Industry Košice

Garant výzvy: Michal Hladký, Executive director of CIKE

Konečný používateľ:
Kultúrny operátori, umelci, kurátori, kluby, galérie múzeá a podobne prišli kvôli Covid-19 kompletne o možnosť preformovať a uviazli v online priestore. Stále by ale radi udržali komunitu živú pre čas návratu do normálu. Majú potrebu ďalej komunikovať, šíriť obsah a v neposlednom rade aj vytvoriť nový biznis model.

Popis problému:
Korona zapríčinila zatvorenie všetkých kultúrnych prevádzok, klubov a centier. Divadlá, hudobné stánky, festivaly, podujatia a umelci z jedného dňa na druhý stratili svoj zmysel existencie – divákov. Samozrejme v súčasnosti dostupné médiá a technológie umožňujú čiastočne nahradiť živý zážitok prostredníctvom online prenosu, streamovania z „obývačky“, ale možno je čas uchopiť krízu ako príležitosť pre inováciu biznis modelu a presunutie častí aktivít do virtuálneho priestoru s magnetizačnými modelmi, modelmi gamifikácie a získavania tokenov, novými modelmi tvorby obsahu, budovania publika, komunikácie a udržiavania komunity, zdieľania obsahu medzi rôznymi klubmi alebo divadlami, virtuálne hosťovania, koprodukcie.

Očakávania:
Radi by sme dosiahli v praxi aplikovateľné riešenie, ideálne demo.

Dostupné zdroje dát::
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky–324.html

https://www.antenanet.sk/clenovia

https://rgsr.sk/o-nas/

https://profil.kultury.sk/sk/siet-muzei-na-slovensku/

https://profil.kultury.sk/sk/

PROBLÉM 3: Pomoc seniorom

Vlastník problému: Kosice city 

Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou sú seniori. Momentálne je pre nich potreba informácií dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Seniori, ako najohrozenejšia skupina koronavírusom, potrebujú istotu, že sa majú na koho obrátiť (ideálne na samosprávu). Navyše, kvôli karanténe, potrebujú viac pomoci napríklad s nákupmi, zabezpečením stravy, psychosociálnou pomocou a pod.

Popis problému:
Jedným z hlavných problémov je, že seniori majú obmedzený prístup k technológiám, a teda aj k informáciám. Navyše, zatiaľ čo iné skupiny obyvateľstva na socializáciu využívajú aspoň digitálny svet, seniori túto možnosť väčšinou nevedia využiť. Práve možnosť socializácie a občasnej prechádzky je to, čo mnohým najviac chýba.

Očakávania:
Je otázne, či majú možnosť byť online. Preto je nevyhnutné nájsť platformu, ktorá by dokázala osloviť seniorov a efektívne ich informovať. Mesto by tým predišlo zhoršovaniu ich fyzického a psychického zdravotného stavu. 

Keď budú mať relevantné informácie, nebudú sa cítiť odrezaní od sveta a odkázaní na mediálne titulky, ktoré často šíria skôr negatívne emócie a paniku.

Dostupné zdroje dát:
Databáza seniorov žijúcich v meste, pracovať budeme s fiktívnou databázou, vzhľadom na GDPR.

Existujúce riešenia:
V Česku sa svojho času robil prieskum toho, ako ich zasiahnuť, ale zatiaľ nebol evidovaný žiadny konkrétny výsledok.

+ MNOHO ĎALŠÍCH OTVORENÝCH VÝZIEV