Komunity majú v súčasnosti kvôli fyzickej karanténe problém udržať bežné operácie a komunikáciu s ľuďmi. Ako môžu komunity efektívne komunikovať (online), pomáhať so sociálnymi výzvami a chrániť zraniteľné skupiny?

PROBLÉM 1 : PODPORME VZDELÁVANIE

Vlastník výzvy: Nadácia Pontis

Garant problému: Norbert Maur, Senior programový manažér pre vzdelávanie

Konečný používateľ: Rodičia so školopovinnými deťmi, ktorý sú zároveň doma na home office.

Vstávame ráno o 7:00, začíname rannou hygienou, rozcvičkou a raňajkami. O 8:30 hod. si mladšia dcéra sadne k PC a pripájam ju na skype (login rodiča), aby mala 30 min individuálnu hodinu s pani učiteľkou (čítanie, matematika, prvouka). Medzitým staršia dcéra začala robiť povinnú úlohu, ktorú jej deň predtým poslala triedna učiteľka – projekt z vlastivedy, ktorý musí rodič naskenovať alebo odfotiť a poslať učiteľke späť. O 10:00 má rodič v rámci home office status meeting cez Teams so svojim tímom. V strede status meetingu príde na súkromný email notifikácia od angličtinárky, ktorá poslala úlohu pre staršiu dcéru, a zároveň pozvánka na Zoom meeting na hodinu angličtiny na ďalší týždeň. O 11:00 pripája rodič staršiu dcéru cez Zoom na skupinovú hodinu s triednou učiteľkou. Nasleduje obed a chvíľa vonku na dvore. Obe deti poobede robia na povinných úlohách. Rodič pracuje na svojich taskoch, organizuje webinár cez firemný login na Zoom. O 16:00 pripája rodič dcéru cez svoje konto Whatsapp na hodinu flauty. Večer rodič skenuje príklady z matematiky mladšej dcéry a posiela emailom učiteľke. O 22:00 prichádza notifikácia na súkromný email od vychovávateľa, ktorý zadáva “nepovinnú” úlohu: poslať fotku alebo video dieťaťa, čo robí, ak nerobí úlohy do školy.  

Výzva:

Už štvrtý týždeň približne 20 % ľudí pracuje z domu (naďalej chodí do práce 28 % ľudí), starajú sa o domácnosť a manažujú vzdelávanie svojich detí doma.

Situácia sa vyvíjala – prvý týždeň najskôr začali komunikovať rodičia s učiteľmi, ktorí nevedeli, ako dlho budú školy zavreté, preto zatiaľ posielali úlohy cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom. Ďalšie týždne učitelia aj vďaka množstvu webinárov, zrejme aj vďaka portálu ucimenadialku.sk začali používať aplikácie na online komunikáciu s deťmi (Zoom, Skype, Teams, Whatsapp...).

Postupne narástol počet rozličných aplikácií, cez ktoré rôzni učitelia zadávajú úlohy v rôznych dňoch. Rodičia zároveň využívajú viaceré komunikačné kanály (e-mail, Edupage, sms správy atď.) pre viaceré deti v domácnosti a v kombinácii s prácou na home office to vedie k miešaniu komunikácie, zlému archivovaniu úloh pre deti, strate prehľadu, ktoré z úloh majú deti ako povinné, ktoré ako dobrovoľné, ktoré treba poslať učiteľom späť, ktoré nie a pod.

Rodičia očakávajú prehľadné zadávanie úloh pre deti, zjednotenie online komunikácie od viacerých učiteľov na jednom mieste, s jasným prehľadom, čo majú deti spraviť počas týždňa, aké vypracované úlohy odoslať, ktoré ešte čakajú na odoslanie a pod.

Očakávania:

Riešenie by malo zjednotiť online komunikáciu z viacerých komunikačných kanálov. Predpoklad je online zjednocujúca platforma pre zjednodušenie života rodičov. Insitná predstava je, aby sa správy z akejkoľvek platformy dali presmerovať do jednej, aby bolo možné priradiť úlohu k zodpovedajúcemu dátumu dokedy sa má vypracovať, prípadne pridať pripomienku atď.

Dostupné dáta:

Prieskum Dennika N:

Z domu pracuje 19,8 % ľudí

https://dennikn.sk/1831036/v-kancli-som-zakricala-a-dostala-odpoved-teraz-treba-videohovory-co-nam-chyba-spred-korony/?ref=list

22,2 % ľuďom chýba škola/škôlka pre deti

12,5 % častejšie ako pred karanténou sa učí s deťmi

https://dennikn.sk/1829246/rodicia-su-z-ucenia-s-detmi-coraz-castejsie-vystresovani-ulohy-pipaju-aj-o-polnoci/?ref=tema

https://www.respekt.cz/spolecnost/temna-strana-online-vzdelavani


Problém 2 - Spojme ľudí v ohrození 

Vlastník problému: Človek v ohrození 

Cieľová skupina:
Organizácie, obce, firmy aj jednotlivci, ktorí pomáhajú, alebo budú pomáhať s distribúciou humanitárnej pomoci a príjemcovia tejto pomoci. 

Výzva:
Ak sa bude situácia zhoršovať, mnohí, najmä chudobnejší, budú odkázaní na pomoc pri napĺňaní svojich základných potrieb. Zabezpečenie prístupu k pitnej vode, potravinám, hygienickým potrebám, pravidelne užívaným liekom a lekárskej starostlivosti či zdravotníckym pomôckam, bude vyžadovať spoločné úsilie mnohých organizácií, dobrovoľníkov, firiem a ľudí, ktorí už dnes v teréne pomáhajú. Jednotná a ľahko prístupná databáza by umožnila zbieranie a zdieľanie informácií z terénu v reálnom čase a zároveň by uľahčila koordináciu a distribúciu pomoci.

Očakávania:
Real-time webová aplikácia, optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia, umožňujúca stiahnutie vo formátoch .xml a .xls s intuitívnym ovládaním.

Existujúce riešenia:
Existujú aplikácie na zber dát v teréne, ako napriklad KoBo Toolbox. Problémom je rôzny stupeň počítačovej gramotnosti, preto ideálne riešenie musí byť jednoduché a nevyžadovať inštaláciu, či nastavenie. Zozbierané dáta (kto potrebuje, čo potrebuje a kde) by v anonymizovanej podobe mali byť viditeľné všetkým a mali by sa dať triediť podľa lokality, typu a naliehavosti. Systém môže obsahovať aj formulár pre tých, ktorí pomoc ponúkajú a spôsob označovania požiadaviek ako aktuálna, vybavuje sa a ukončená.

PROBLÉM 3- Pomôžme ľuďom s mentálnym postihnutím adaptovať sa 

Garant výzvy: Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím v SR

Garant výzvy: Marián Horanič
Ľudia s mentálnym postihnutím sú veľmi rôznorodou skupinou, spravidla v určitých veciach potrebujú viac podpory než ľudia bez postihnutia, avšak aj miera podpory sa líši od človeka k človeku. Aj pre bežných ľudí je situácia, ktorej sme momentálne vystavení, značne stresujúca a náročná. O to ťažšie sa s náhlymi zmenami vyrovnávajú zraniteľnejší ľudia. 

Popis problému:
Je všeobecne známe, že sa jedná o skupinu ľudí, ktorí z dôvodu zníženej imunity patria po zdravotnej stránke medzi najzraniteľnejších, a preto ich treba v tomto období zvlášť chrániť. Ich funkcie intelektu sú pod priemerom, čo sa prejavuje ako oslabená schopnosť koncentrácie, krátkodobej pamäti, mávajú problémy s učením a problémy s chápaním komplexných alebo abstraktných myšlienok. Ďalšou dôležitou charakteristikou je znížená schopnosť adaptability, ktorá vedie k deficitu schopnosti prispôsobiť sa niektorým alebo všetkým kultúrnym požiadavkám spoločnosti. 

Momentálna situácia na nich vytvára obrovský tlak, keďže sa ocitli často v úplné novom prostredí a majú problém pochopiť prečo sa to deje. Potrebujeme nájsť riešenia, ktoré by zohľadnili aj ich špecifické požiadavky.

Očakávania:
Niektoré skupiny, majú limitované schopnosti práce s technológiou. Riešenie by malo byť čo najjednoduchšie a ľahko ovládateľné.

Medzi možné riešenia patria:
- Prístup k informáciám, ktoré zohľadňujú požiadavky týchto skupín
- Spoločné skupiny, kde by sa mohli socializovať
- Online aktivity ktoré by im pomohli lepšie stráviť čas 

Príklady problémov pre ďalšie výzvy:

Riešiť môžete ktorýkoľvek z problémov, ktorý vyplýva na komunitný život počas pandémie COVID-19. Napríklad:

  • Sociálny kontakt má pozitívny vplyv na mentálne zdravie. Ľudia, ktorí sa už pred krízou nachádzali v tažých časoch momentálne čelia eše väčšiemu tlaku. Bariéram čelia aj tí, ktorí pomáhali najzraniteľnejším skupinám. Ako môžeme v týchto časoch podporiť ľudí, žijúcich v chudobe, ľudí s obmedzenou sociálnou kapacitou a ľudí bez prístupu k online riešeniam?
  • Školy sú zavreté a množstvo rodičov ostalo doma so svojimi deťmi, zatiaľ čo stále musia pracovať. Ako im môžeme pomôcť skĺbiť časovú náročnosť práce a výpadok pravidelnej školskej dochádzky?
  • Ľudia momentálne nemajú možnosť na kultúrne vyžitie a sú prevažne obmedzení na televíziu, rádio, internet a streaming. Zároveň mnoho umelcov prišlo o prácu. Ako môžeme prepojiť kreatívcov s bežnými ľuďmi a priniesť kultúrne zážitky do obývačiek v tomto obmedzenom režime?
  • Bary, kaviarne, reštaurácie sú zatvorené a verejné priestranstvá predstavujú riziko. Ako môžeme pomôcť ľuďom zabaviť sa a nájsť nové formy odreagovania a relaxu?

+ MNOHO ĎALŠÍCH OTVORENÝCH VÝZIEV