Naši zdravotníci a medicínsky priemysel v súčasnosti bojuje s vírusom a hľadá nové a lepšie riešenia, ako zachrániť životy. Vieme nájsť ďalšie (nepriame) riešenia, či už hardware alebo software, ktoré pomôžu chrániť jednotlivcov? 

Garant výzvy: Martin Smatana, Riaditeľ Inštitútu zdravotníckej politiky pri MZ SR

PROBLEM – Connecting intensive care units

Vlastník problému: Tomáš Brngál

Koncový používateľ: Nemocnice, špeciálne jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)


Popis výzvy:
V oddeleniach JIC jednotlivých nemocníc takmer úplne chýba zdieľanie informácií o dostupných kapacitách v ostatných nemocniciach. To neumožňuje JICkám efektívne komunikovať medzi sebou v prípade potreby presunu pacientov na voľné oddelenie do inej nemocnice. To isté platí aj o dostupných ventilátoroch. Najmä príklad v Taliansku ukázal aká dôležitá je rýchla a jednoduchá komunikácia medzi nemocnicami. Práve efektívnosť je často kľúčovým faktorom pri záchrane životu pacientov. 

Očakávania:
Systém/platforma by mala zohľadniť reálne fungovanie nemocníc a ich situáciu.


Príklady pre otvorenú výzvu:

  • Ako by sme mohli použiť personálne dáta pre pomoc pri trackovaní a porozumení koronavírusu, ale neohroziť pritom občanov a ich súkromie? Ak by sa nám podarilo nájsť riešenie, naše sociálne životy by sa skôr priblížili k normálu s nižšou šancou rozšírenia infekcie. Ak by existovala infraštruktúra, ktorá by umožnila ľuďom zdieľať relevantné dáta jedným klikom, umožnilo by nám to lepšie pochopiť ako sa rozširuje infekcia a bližšie spoznať mechanizmus šírenia. Následne by sme vedeli podporiť prijímanie adresnejších opatrení a možno ešte viac..
  • Jedným z hlavných spôsobov ako spomaliť šírenie nákazy a chrániť zraniteľných ľudí je kolektívna imunita. Momentálne testujeme najmä kritické prípady a zdravotníkov v prvej línii. V budúcnosti ale budeme chcieť vedieť, koľko ľudí už bolo celkovo nakazených pomocou domácich “rýchlotestov” bez výraznejšieho zaťaženia zdravotníckeho systému. Ako by sme mohli zabezpečiť efektívnu distribúciu a zber testov, jednoduchú pre bežných ľudí a zdravotníkov s rýchlym prístupom k vyhodnoteniu dát ?